Ziekteverzuim, schakel de Arbodienst van het VEB in

Ziekteverzuim, Arbodienst en Arbowet

Verstandig beleid met ziekteverzuim; vanaf de eerste ziekmelding tot de complete samenwerking met bedrijfsartsen en de arbodienst. Wat is er verplicht in de Arbowet en wat kun je zelf doen, bijvoorbeeld aan preventie ziekteverzuim?

Helderheid en een directe, vakkundige aanpak zijn essentieel bij elk soort verzuim. Als er één onderwerp is dat om goede begeleiding en verstandige keuzes vraagt, dan is het ziekteverzuim en re-integratie. Wij helpen u graag met professionele begeleiding.

Verzuim melding en dan?

Ziekteverzuim is altijd ingrijpend en vervelend. Voor alle betrokkenen, bij langdurig of frequent verzuim. Een ziekmelding komt nooit goed uit. Maar daarmee begint het traject pas. Daarna komen de vragen. Heeft u alle kennis in huis om verantwoord en zonder financiële valkuilen met ziekmeldingen om te gaan? Haalt u wel het beste uit uw mensen? Tevreden over communicatie met arbodienst en bedrijfsarts?

Verzuim en begeleiding Ziekteverzuim: wetten, regels en gezond verstand

De wetgeving rond (langdurig en frequent) ziekteverzuim en re-integratie is omvangrijk en ingewikkeld. Kan ook zo weer veranderen. WAO werd WIA.
Geen woordenkwestie maar een bewuste mentaliteitsverandering.
Van arbeidsongeschiktheid naar de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
Even beroemd als berucht. Net als die andere regeling: de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Vlz). Een stevige klus voor bedrijfsartsen, verzuimbegeleiders en de direct verantwoordelijken bij P&O in uw bedrijf.

Nieuwe Arbowet: de wet verbetering poortwachter Wvp is nog maar het begin . . .

De veranderingen rond ziekmelding en langdurig ziek zijn gaan nog wel even door. De rol van het UWV wordt kleiner, de toekomst is onzeker. Wvp en WIA betekenden een daling van de WAO-instroom. En een aardverschuiving in de verplichtingen voor werkgevers. Een veranderde rol rond ziekteverzuim ook voor de bedrijfsarts.
Kent uw P&O-functionaris alle uithoeken van de soms ondoorzichtige wereld van het verzuim en het beleid rondom ziekteverzuim? De meeste cases zijn nauwelijks te overzien door één persoon en binnen één expertise. Wie regelt alle contacten en updates met bedrijfsarts, contactpersoon bij de arbodiensten, van eerste ziekmelding tot volledige re-integratie?

Vraagstukken rond ziekteverzuim en begeleiding v.w.b. verzuim?

Maak kennis met onze experts en hun werkterreinen.

Samen goed voor een effectief totaalpakket: arbeidsrecht, ziekteverzuim, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zodat het probleem meteen duidelijk wordt. En de samen gekozen aanpak van verzuim direct werkt!
Tijd voor de mensen van het V E B.
Minder bekend, maar net zo onmisbaar als de bedrijfsarts en de Arbodienst.

 

VEB gebruikt cookies om functionaliteiten van de website te verbeteren. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.

Ik accepteer cookies van deze site.